Het steken

Asperges worden gestoken met een speciaal aspergemes. Tegenwoordig wordt er ook veel met oogstwagentjes gewerkt. Deze wagentjes tillen het plastic omhoog waaronder de asperges tevoorschijn komen en er kunnen kisten opgezet worden waarin de asperges verzameld worden. Hierdoor kan sneller en gemakkelijker gewerkt worden.

Dit folie zorgt er enerzijds voor dat de asperges niet verkleuren zodra ze boven de grond komen. Anderzijds regelt dit de vochtigheid in de grond en kan de temperatuur er mee geregeld worden; de zwarte kant boven stimuleert de groei en de witte kant boven remt de groei wat af. Het steken gebeurt dus nog echt handmatig en moet per asperge gebeuren.

Er zijn aspergesteekmachines (robots) ontwikkeld en op de markt, maar deze zijn vooral geschikt voor grote, aaneengesloten percelen van tientallen hectares zoals men die in Oost-Duitsland vindt.

steken1

steken2

Maak hier uw keuze...